Regulamin serwisu

1. Pojęcia ogólne

2. Postanowienia ogólne

3. Opis usługi

4. Warunki używania Serwisu

5. Warunki oraz zasady rejestracji

6. Dopuszczalne obciążenie

7. Warunki świadczenia usługi Newsletter

8. Polityka zwrotów

9. Saldo kredytowe

10. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

11. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

12. Prawa autorskie

13. Zmiany Regulaminu

14. Postanowienia końcowe

«HOSTING-MINECRAFT.EU» © 2023